Photo detail

Photo detail

Lakia Thompson, centre, talking to The Tribune yesterday. Photo: Donavan McIntosh